Edit Content
Click on the Edit Content button to edit/add the content.

Backlink xấu là gì và hướng dẫn gỡ bỏ backlink xấu khỏi website của bạn

Xin chào bạn, gần đây mình có nghe 1 vài người bảo là bị tấn công bằng các backlink xấu, kém chất lượng với mục tiêu là loại website của họ ra khỏi Google. Đây là một thể loại cạnh tranh không lành mạnh mà có thể sau này bạn sẽ gặp phải cũng nên, […]